Obecní knihovna Štítina
Naposledy aktualizováno: 17.9.2020

Knihovník : Ing. Jana Šimečková

  • Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje Obecní knihovně Štítina (obsluhované knihovně) v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika, či školení knihovníků.
  • Obecní knihovna Štítina nabízí svým čtenářům knihy jak z regionálních fondů - Knihovna Petra Bezruče Opava (knižní novinky a bestsellery, klasická literatura, povinná četba, naučná literatura pro dospělé i děti), tak i zároveň tituly z vlastního knihovního fondu.
  • Výměnné soubory jsou do naší knihovny zapůjčeny na období 1 roku a jejich skladba je tvořena převážně dle požadavků a zájmů našich čtenářů.

  • V případě potřeby lze jednotlivým čtenářům objednat konkrétní tituly (stačí uvést název díla a autora) přímo v opavské knihovně. Doba doručení zpravidla činí 1 až 2 týdny (dle dostupnosti titulu).
  • Statistická data: V roce 2019 bylo v místní knihovně registrováno 72 čtenářů, z toho 13 dětí do 15 let, půjčeno bylo celkem 2525 knih, z toho beletrie pro dospělé 1849 titulů, dospělé naučné literatury 142, dětské beletrie 508 titulů a 26 titulů dětské naučné literatury. Knihovna zaregistrovala celkem 1668 fyzických návštěv, webové stránky knihovny v roce 2019 registrují celkem 2902 návštěv. Knihovní fond k 31. 12. 2019 čítal 1417 knih, beletrie je zastoupena 1307 tituly, naučná literatura 110 tituly. Z Knihovny P. Bezruče Opava bylo zapůjčeno 21 výměnných souborů (celkem 564 titulů). Do knihovního fondu obecní knihovny bylo zakoupeno celkem 81 knih v celkové hodnotě 20 041 Kč.

  • Zajímavost: v naší knihovně žijí skřítci "knihovníčci", kteří pro  nejmenší čtenáře nechávají mezi dětskými knížkami bonbóny.