OBECNÍ KNIHOVNA ŠTÍTINA
Naposledy aktualizováno: 23.9.2019

Knihovník : Ing. Jana Šimečková

  • Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje Obecní knihovně Štítina (obsluhované knihovně) v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika, či školení knihovníků.
  • Obecní knihovna Štítina nabízí svým čtenářům knihy jak z regionálních fondů - Knihovna Petra bezruče Opava (knižní novinky a bestsellery, klasická literatura, povinná četba, naučná literatura pro dospělé i děti), tak i zároveň tituly z vlastního knihovního fondu.
  • Výměnné soubory jsou do naší knihovny zapůjčeny na období 1 roku a jejich skladba je tvořena převážně dle požadavků a zájmů našich čtenářů.

  • V případě potřeby lze jednotlivým čtenářům objednat konkrétní tituly (stačí uvést název díla a autora) přímo v opavské knihovně. Doba doručení zpravidla činí 1 až 2 týdny (dle dostupnosti titulu).
  • Statistická data: V roce 2018 bylo v místní knihovně registrováno 76 čtenářů, z toho 17 dětí do 15 let, půjčeno bylo celkem 2540 knih, z toho beletrie pro dospělé 1880 titulů, dospělé naučné literatury 123, dětské beletrie 507 titulů a 30 titulů dětské naučné literatury. Knihovna zaregistrovala celkem 1634 fyzických návštěv, webové stránky knihovny v roce 2018 registrují celkem 3020 návštěv. Knihovní fond k 31. 12. 2018 čítal 1334 knih, beletrie je zastoupena 1227 tituly, naučná literatura 107 tituly. Z Knihovny P. Bezruče Opava bylo zapůjčeno 17 výměnných souborů (celkem 506 titulů). Do knihovního fondu obecní knihovny bylo zakoupeno celkem 95 knih v celkové hodnotě 19 944 Kč.

  • Zajímavost: v naší knihovně žijí skřítci "knihovníčci", kteří pro  nejmenší čtenáře nechávají mezi dětskými knížkami bonbóny.